13 Basta

By: Knöppletorp

När linet var skördat och rötat var det dags att skilja de vedartade delarna från den användbara linfibern. Man ”bråkade” linet. Genom att torka linet ordentligt i en linbasta gick bråkningen bättre och linfibern kunde sedan ”skäktas” och ”häcklas” för att få fram en fin fiber att spinna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298472 E 568366
RT90 X 6299844 Y 1519230
WGS84 dec 56,825059° 16,120184°
WGS84 g/m 56° 49,5035′ 16° 7,2110′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 30,21″ 16° 7′ 12,66″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

12 Hägnen

By: Knöppletorp

Torpstugan var bebodd av torparen Peter August Andersson (kallades även Öman) med hustru Lena Kajsa och 5 barn.

Det berättas att P. A. blev blind av en röksvamp. I sin skildring från Åby Skogsbygd, i början av 1900-talet, skriver Gunnar Franzén: ”Om denna man var en gåta för folket, så var det också en gåta huru han kunde gå fritt och röra sig huru långa vägar som hällst ute i byarna. Han hade något underligt sätt att räkna stegen och med sin käpp finna stöd och ledpungter under sin vandring”.

Peter August var född i Kristvalla 1831, hustrun i Bäckebo 1834. Kom som statdräng till Bäckstorp 1863, till Knöppletorp 1866. Barnen lämnade hemmet i vuxen ålder för arbete på annan ort. Den yngsta Emelia, född 1874, emigrerade till Amerika 1891. Föräldrarna bodde på Knöppletorp in på 1900-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298017 E 569448
RT90 X 6299376 Y 1520307
WGS84 dec 56,820811° 16,137785°
WGS84 g/m 56° 49,2487′ 16° 8,2671′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,92″ 16° 8′ 16,03″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

10 Jonsebacken

By: Knöppletorp

Här bodde ”Skyfflegubben”, Anders Peter Svanström. Han var född i Kristvalla 23 april 1835. När han som änkling 1892 flyttade in på Knöppletorp var hans titel ”husegare”.

A. P. Svanström flyttade till fattiggården i Örntorp 1908, där han dog 1910.

Svanström var en mycket skicklig slöjdare. Han tillverkade skyfflar som han fick pris för, bl. a. i Stockholm.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298728 E 568044
RT90 X 6300104 Y 1518911
WGS84 dec 56,827407° 16,114978°
WGS84 g/m 56° 49,6444′ 16° 6,8987′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 38,67″ 16° 6′ 53,92″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

9 Gårdstomt

By: Knöppletorp

I början av 1900-talet byggde den dåvarande ägaren Jakob Karlsson här smedja, kvarn, ladugård och en mindre undantagsstuga, som senare flyttades till Tombo.

Senare ägare har varit Lambert Haglund, Konrad Karlsson och Herman Pettersson.

Gården inköptes sedan av Rickard och Ellen Johansson och sambrukades med Knöppletorp 1:5.

Mangårdsbyggnad, ekonomibyggnad och kvarn revs på 1940–1950-talen.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298780 E 568182
RT90 X 6300154 Y 1519050
WGS84 dec 56,827850° 16,117259°
WGS84 g/m 56° 49,6710′ 16° 7,0355′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 40,26″ 16° 7′ 2,13″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

5 Rybacken

By: Knöppletorp

År 1771 kom torparen Johan Jönsson och hans hustru Kerstin till Rybacken. År 1790 avled Johan i en ålder av 80 år och år 1791 Kerstin 85 år.

År 1780 bosatte sig torparen Jon Nilsson här. Han var född 1748 i Östingstorp, Kristvalla. Jon gifte sig 1775 med pigan och bonddottern Anna Jonsdotter i Knöppletorp, även hon född 1748.

Jon och Anna fick sex barn; Maja 1777, Nils 1780, Stina 1781, Eva 1785, Petter 1789 och Daniel 1792.

Anna Jonsdotter avled 1806. Jon Nilsson gifte om sig 1809 med änkan Kjerstin Andersdotter från Maltorp. Jon Nilsson dog 1816. Därefter brukades torpet av Kjerstin Andersdotter och hennes son Peter Fredriksson, född 1790 i Nickebo, som hon hade i ett tidigare äktenskap. Änkan Kjerstin Andersdotter avled 1835.

Jon Nilssons son, Nils Jonsson, var artillerist med namnet Nils Wahlberg. År 1815 hade han fått avsked från militären och var i stället sockenskräddare och bodde på torpet Rybacken. År 1822 flyttade han till Förlösa som ogift.

År 1835 kom backstuguhjonet Carl Persson och hans hustru Valborg Svensdotter till Rybacken. Carl Persson avled 1846 och Valborg Svensdotter avled 1857.

Torpstugan , som även kallades Ryet, revs i slutet av 1800-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299232 E 568986
RT90 X 6300597 Y 1519859
WGS84 dec 56,831795° 16,130544°
WGS84 g/m 56° 49,9077′ 16° 7,8326′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 54,46″ 16° 7′ 49,96″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se