4 Koppartorps båtsmanstorp

By: Koppartorp

I de äldsta handlingarna finner vi tjänstgörande båtsmän här, redan på 1600-talet. Till den här båtsmansroten hörde även Bänkaryd, Bäckstorp,  Knöppletorp  och Skubbetorp.

Båtsman Stille flyttade stugan till Alebolyckan i Bäckebo socken 1803, men flyttade tillbaka den till Koppartorp efter några år. 1812 dömdes Stille för mord och mordbrand och blev avrättad.

I mitten på 1800-talet blev dåvarande båtsmannen avskedad för stöld.

Siste båtsman på torpet var Johannes Hellman 1864–1897, som med hustrun Vendla hade sju barn. De två äldsta, tvillingarna Carl och Uno, reste 1891 till Amerika, 17 år gamla.

Läsa vidare om Koppartorps båtsmän kan vi göra på Prästgårdsmagasinet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300219 E 568003
RT90 X 6301596 Y 1518887
WGS84 dec 56,840806° 16,114695°
WGS84 g/m 56° 50,4484′ 16° 6,8817′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 26,90″ 16° 6′ 52,90″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

2 Koppartorp

By: Koppartorp

I början av 1800-talet bodde Karin Josefsdotter på den här platsen. Hon mördades av båtsmannen Jan Jonsson Stille i Koppartorp. Huset brändes ner natten mellan den 30 och 31 januari 1812.

Jan dömdes till döden och avrättades, medelst halshuggning, i juni månad, samma år.

Uppgifterna är hämtade ur domstolsprotokoll som finns i hembygdsföreningens arkiv på Prästgårdsmagasinet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299747 E 568014
RT90 X 6301124 Y 1518893
WGS84 dec 56,836567° 16,114759°
WGS84 g/m 56° 50,1940′ 16° 6,8855′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 11,64″ 16° 6′ 53,13″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se