213 Skrivaresten Örntorp

By: Örntorp

Skrivarestenen lär ha fått namnet därför att lantmätaren satt och skrev vid lantmäteriet. En annan historia är att en skrivare vid krigstider gömt viktiga handlingar under stenen för fienden 1931.

Med mycket stormfälld skog hade trävaruhandlare Ludviksson från Förlösa ett sågverk intill här. Det var stora mängder timmer som sågades. Ytveden kollades här. Virke och kol kördes sedan med hästar ned till järnvägen eller till Kalmar där det fraktades med båtar vidare ut i världen.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295184 E 574160
RT90 X 6296487 Y 1524987
WGS84 dec 56,794641° 16,214142°
WGS84 g/m 56° 47,6785′ 16° 12,8485′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 40,71″ 16° 12′ 50,91″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

211 Hallastugan

By: Örntorp

Denna stuga användes 1927 när mul- och klövsjukan härjade på Stävlö gods. Då fick inga kringvandrandrande luffare som tiggde mat och logi tillträde till ladugårdar. Då beslutade fattigvårdstyrelse att upplåta stugan till dessa. Rättaren på fattiggården i Örntorp fick köra ved och halm att lägga på golvet för sängplatser räckte ej till. När Gustav Åman från Gransmåla besökte stugan en gång var det sju stycken som bodde där.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295389 E 576155
RT90 X 6296668 Y 1526985
WGS84 dec 56,796155° 16,246857°
WGS84 g/m 56° 47,7693′ 16° 14,8114′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 46,16″ 16° 14′ 48,69″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se