223 Håkansmåla

By: Skammelstorp

På 1600-talets färglagda karta ingår denna gård som en ”vit fläck”.

Vid denna tid och till slutet av 1800-talet tillhörde ägorna grevarna på Stäflö. Den nuvarande byggnaden har varit spannmålsmagasin, men bland hembygdsföreningens foton på Prästgårdsmagasinet ingår såväl mangårds- som ekonomibyggnader.

Läckeby mejeri startade år 1904. I äldre tid körde ägare eller arrendatorer dagligen mjölk dit med hästskjuts. (ca. 8 km.)

Pa 1980-talet blev Håkansmåla allmänt känd genom Ciddens text och Ebbes bilder i boken ”och syrenerna blommar för tystnaden”.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299200 E 577655
RT90 X 6300463 Y 1528530
WGS84 dec 56,830142° 16,272564°
WGS84 g/m 56° 49,8085′ 16° 16,3538′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 48,51″ 16° 16′ 21,23″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

122 Jansetorpet

By: Skammelstorp

De första brukarna vi känner med namn, är Sven Lorens Johansson och hustrun Anna Fredrika Jonsdotter. Som nygifta flyttade de in här 1880. Från huvudgården, Melstorp, är det drygt 1/2 mil. Sven var född 1853 och son till Johannes och Lisa Pärsson som brukade Håkansmåla.

Torpet fick sitt namn genom näste brukare. Svens dotter Olga gifte sig med Emil Jaensson född i Ryssby. De brukade torpet från 1909.

På torpet fanns en häst, kor, grisar höns. Lägg märke till den jämna marken, ett stort antal odlingsrösen, spår av fruktträd och vattenbrunn. Närmare beskrivning i våra hembygdsböcker.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299454 E 577556
RT90 X 6300718 Y 1528434
WGS84 dec 56,832438° 16,271020°
WGS84 g/m 56° 49,9463′ 16° 16,2612′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,78″ 16° 16′ 15,67″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

121 Skyttemåla torp

By: Skammelstorp

(Finns inritat 1600-talets karta.)

Stora arealer av Åby socken tillhörde i äldre tid grevarna på godsen. Vad beträffar ägaren till Skyttemåla under 1600-talet så nämnes Karin Bååt, det vill säga att marken tillhörde då Stäflö.

Du som besöker denna plats skall i första hand lägga märke till: Den jämna marken, den stensatta men igenrasade brunnen och sist men icke minst det stora antalet odlingsrösen, som Helge Eberhardsson i början av 1990-talet räknade till 35 st!

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298399 E 577676
RT90 X 6299661 Y 1528542
WGS84 dec 56,822939° 16,272671°
WGS84 g/m 56° 49,3763′ 16° 16,3603′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 22,58″ 16° 16′ 21,62″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

120 Nissetorpet

By: Skammelstorp

År 1877 flyttade Nils Peter Johansson, med hustru Klara Sofia, in på torpet. De kom från Kläckeberga. Nils anlitades av byns bönder om något djur blev sjuk.

Dotterdottern Astrid Wångelid berättar: ”att även detta torp arrenderade mina föräldrar (Julius och Judit Strömqvist) fram till 1920. Här var lite större mark. Vi hade nu två kor och en häst, förutom de mindre husdjuren gris och höns som alltid hörde till torpen”.

Sista torparen här, mellan åren 1920-1925, hette Skoglund, de hade 5 barn.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298802 E 577931
RT90 X 6300061 Y 1528802
WGS84 dec 56,826515° 16,276974°
WGS84 g/m 56° 49,5909′ 16° 16,6184′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 35,45″ 16° 16′ 37,11″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

119 Åbergstorpet

By: Skammelstorp

År 1860 flyttade Olaus Åberg med familj in i Skammelstorps markgata och bodde här ett par år.

Jon Månsson född i Ålem 1815 och hustru Carolina Åberg född i Gransmåla 1820 flyttade in här 1874. Titeln var då husägare.

I våra hembygdsböcker och i mikrokort på Prästgårdsmagasinet kan den som så önskar fortsätta forskningen kring torpstugorna.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298426 E 578223
RT90 X 6299682 Y 1529089
WGS84 dec 56,823094° 16,281631°
WGS84 g/m 56° 49,3856′ 16° 16,8979′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 23,14″ 16° 16′ 53,87″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

117 Bomossa

By: Skammelstorp

eller Bomossen

År 1985 utkom boken ”och syrenerna blommar för tystnaden”. Handlingen är förlagd till Skammelstorps markgata där vi i text av Cidden och teckningar av Ebbe, bland andra träffar ”Bomossa-Jätten Frans”.

I våra hembygdsböcker och mikrofilmade kyrkohandlingar på Prästgårdsmagasinet, kan vi i framtiden läsa om människorna vid de två torpstugorna på Bomossen. Från Håkestället är det cirka 300 meter till första torpet (IVARSSONS MARK). Efter ytterligare 200 meter på skogsvägen (DAVIDSSONS MARK) träffar vi på nästa husgrund vid Bomossen. Båda torpen bebodda in på 1910-talet.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298241 E 578684
RT90 X 6299491 Y 1529548
WGS84 dec 56,821350° 16,289126°
WGS84 g/m 56° 49,2810′ 16° 17,3476′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 16,86″ 16° 17′ 20,85″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

116 Bomossa

By: Skammelstorp

eller Bomossen

År 1985 utkom boken ”Och syrenerna blommar för tystnaden”. Handlingen är förlagd till Skammelstorps markgata där vi i text av Cidden och teckningar av Ebbe, bland andra träffar ”Bomossa-Jätten Frans”.

I våra hembygdsböcker och mikrofilmade kyrkohandlingar på Prästgårdsmagasinet, kan vi i framtiden läsa om människorna vid de två torpstugorna på Bomossen. Från Håkestället är det cirka 300 meter till första torpet (IVARSSONS MARK). Efter ytterligare 200 meter på skogsvägen (DAVIDSSONS MARK) träffar vi på nästa husgrund vid Bomossen. Båda torpen bebodda in på 1910-talet.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298027 E 578591
RT90 X 6299278 Y 1529453
WGS84 dec 56,819443° 16,287546°
WGS84 g/m 56° 49,1666′ 16° 17,2528′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 9,99″ 16° 17′ 15,17″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

115 Håkestället

By: Skammelstorp

Mellan åren 1865-1872 bodde här arbetaren och backstugusittaren Anders Johansson med familj. I kyrkoböckerna framgår aldrig titeln torpare.

Stugan fick sitt namn av nästa inneboende, Johan Peter Håkansson född i Madesjö 1832 och Lena Stina Josefsdotter född i St. Vångerslät 1844. De flyttade, som nygifta, in här 1872. I stugan föddes 5 barn, 1874 -1883. Johan Peter dog 1909 och Lena 1917. Yngste sonen Johan Algot, flyttade till Kalmar, men barndomshemmet användes långt in på 1900-talet till sommarboende.

I våra hembygdsböcker kan vi läsa vidare. På Prästgårdsmagasinet finns hänvisning till böcker, häften, kartor, mikrokort.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297846 E 578357
RT90 X 6299100 Y 1529216
WGS84 dec 56,817860° 16,283645°
WGS84 g/m 56° 49,0716′ 16° 17,0187′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 4,30″ 16° 17′ 1,12″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

114 Gustav-Perstorpet

By: Skammelstorp

Gustaf Petersson, f. 1840 d.1917, flyttade hit år 1868 från Ryssby. I Åby är Gustafs första titel dräng, i kyrkoboken, men ändrades snart till dagsverkstorpare. Gustaf blev änkeman och två barnkulIar växte upp här. Sonen Hennan (f. 1887) emigrerade till Canada 1928.

Julius Strömqvist var torpare här 1905-1920. (Det berättas att Gustaf Petersson fick bo kvar i stugan hos Strömqvist.)

I gamla handlingar omtalas torp under 1600 och 1700-talen i Skammelstorp. Vid denna tid hade dock inte Laga Skifte ägt rum. Därför kan vi, vad gäller de äldsta, endast placera Skyttemåla torp på sin rätta plats.

 

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297864 E 578315
RT90 X 6299119 Y 1529175
WGS84 dec 56,818033° 16,282976°
WGS84 g/m 56° 49,0820′ 16° 16,9786′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 4,92″ 16° 16′ 58,71″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

113 Karthmans Tegelbruk

By: Skammelstorp

Under ledning av Helge Eberhardsson och med bilmätarens hjälp, märktes torpstugorna i Markgatan ut på 1990-talet.

Helge kände även till stensamlingar som kunde härröra sig från en gammal torpbebyggelse långt från nämnda gata. I sällskap med Stefan Ivarsson och Arne Adolfsson besöktes denna plats några gånger. Samtidigt studerade Bertil Ringdahl gamla domstolsprotokoll från år 1702, där en Karthman (dåvarande ägare till Knapegården) sökte tillstånd att anlägga väg till sitt tegelbruk Gissningar!

Eftersom en stor mängd flis och även en hel tegelsten hittades i leran, sammankopplades området med denne ägare, vars dotter var gift med Ulfvenclo på Björnö.

Läs vidare i hembygdshäftet ”Det var så det började” och boken, ”Ryssby förr och nu”.

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296654 E 579594
RT90 X 6297893 Y 1530440
WGS84 dec 56,806943° 16,303543°
WGS84 g/m 56° 48,4166′ 16° 18,2126′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 24,99″ 16° 18′ 12,75″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se