236 Grönakulla

By: Skubbetorp

År 1861 kom torparen Jonas Johansson med hustrun Maja Jonsdotter och sonen Johannes till Grönakulla. Johannes tog över torpet efter faderns död år 1874. Torpet var då dagsverkstorp under Skubbetorp. År 1904 gifte sig Johannes med Jenny Jonasdotter från stora Danielsmålen. Johannes avled år 1928 och Jenny flyttade från torpet året därpå. Hon var den sista boende på Grönakulla.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295108 E 568428
RT90 X 6296478 Y 1519252
WGS84 dec 56,794832° 16,120291°
WGS84 g/m 56° 47,6899′ 16° 7,2175′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 41,40″ 16° 7′ 13,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

612 Skubbetorps kvarn

By: Skubbetorp

Kvarnen flyttades hit omkring 1900 av Karl Karlsson från Knöppletorp 1:4. Dammen byggdes då. Kvarnen utrustades med tre par stenar för olika malning samt sikt. Här fanns även benstamp, spånhyvel, slipsten och sågverk. Vid sågverket sågades allt virke till nybyggnaden av ekonomibyggnaderna på Skubbetorp under 1940-talet.

Kvarnen revs på 1950-talet. Dammen reparerade Elving Carlsson 1995. Den rensades upp med stor varsamhet så att en våtmark bildades.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297688 E 567671
RT90 X 6299068 Y 1518526
WGS84 dec 56,818119° 16,108598°
WGS84 g/m 56° 49,0871′ 16° 6,5159′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 5,23″ 16° 6′ 30,95″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

24 Ekhorvan

By: Skubbetorp

Här har bland annat bott:

Torpare Johan Peter Johnsson född 1843
Gift med Christina Jonsdotter född 1840
Barn:
Edla Sofia född 1868
Carl Henric född 1870
Erik född 1871
Emil Alfred född 1873
Hilda Mathilda född 1875
Johan Viktor född 1877

Johan Viktor utvandrade till USA 1895.

Barnen flyttade ut efter hand, men Johan och Christina brukade torpet in på 1900-talet.

Ekhorva har varit bebott och namngivet torp under hela 1800-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295051 E 568906
RT90 X 6296416 Y 1519730
WGS84 dec 56,794255° 16,128109°
WGS84 g/m 56° 47,6553′ 16° 7,6865′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 39,32″ 16° 7′ 41,19″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

23 Skyttemålen

By: Skubbetorp

Skyttemålen var ett av de största torpen i Åby socken. Av den anledningen måste arrendet, två dagsverken i veckan, anses som humant. Torpens olika brukare med familjer kan vi finna så långt tillbaka som år 1770 då husförhörslängder började föras i Åby socken.

Torparen Karl August Jonsson och hustru Anna Lovisa, med son och dotter, kom till Skyttemålen 1876, alla födda i Ryssby. På torpet föddes ytterligare tre barn. En son född 1877 dog tre år gammal i lungsjukdom. Sonen Karl född 1872 och dottern Dorothea född 1880 dog med 12 dagars mellanrum år 1890 i en halssjukdom.

Dottern Johanna gifte sig i Bänkaryd och lämnade föräldrahemmet 1895. Föräldrarna och sonen Anders Peter Ferdinand, född 1883, flyttade 1898 till Björkliden i Karlsbo.

Sonen Ferdinand Karlsson flyttade till Editslund i Tombo, där han hade en liten verkstad och tillverkade möbler m.m. Sedan var han arrendator på Bäckstorp 1:3 och Stämmeryd i Kristvalla socken. Är 1917 inköptes Björket. Är 1922 flyttade han till Läckeby och därefter gick flyttlasset till Stora Gräsmo i Ljungby socken. Slutligen till Harby Trekanten där han med sonen Gösta byggde upp en av de större handelsträdgårdarna i Kalmartrakten.

Siste brukaren på Skyttemålen var Anders Johan Andersson från Kopparbo i Kristvalla, gift med Ida från Grönkulla.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6294577 E 568341
RT90 X 6295948 Y 1519159
WGS84 dec 56,790076° 16,118730°
WGS84 g/m 56° 47,4046′ 16° 7,1238′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 24,27″ 16° 7′ 7,43″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

22 Lovisatorpet

By: Skubbetorp

Här finns en husgrund som är 5 x 3 1/2 meter.

Lovisa och hennes make Jonas hade 12 barn.

Yngsta barnet hette Gerda, född 1881. Hon var piga på Skubbetorp 1899–1917. När hon gifte sig höll husbondfolket bröllop för henne på Skubbetorps gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295158 E 568417
RT90 X 6296528 Y 1519242
WGS84 dec 56,795281° 16,120131°
WGS84 g/m 56° 47,7169′ 16° 7,2079′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 43,01″ 16° 7′ 12,47″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

21 Fångstgrop

By: Skubbetorp

I mitten på en varggrop, fångstgrop eller fallgrop som den kallades var en påle som man band fast ett köttstycke eller en fågel som bete. Sedan täcktes gropen över med klent material närmast pålen så att vargen eller räven ramlade ner när den hoppade för att fånga bytet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295140 E 568022
RT90 X 6296515 Y 1518847
WGS84 dec 56,795180° 16,113666°
WGS84 g/m 56° 47,7108′ 16° 6,8200′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 42,65″ 16° 6′ 49,20″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

20 Tran-Kajsa

By: Skubbetorp

Här finns en husgrund och en brunn.

Huset har troligen varit bebott av Johannes Nicolaisson, född 1809, död 1888 och Kajsa Jonsdotter, född 1818, död 1898.

Johannes och Kajsa hade flera barn födda såväl utom som inom äktenskapet, därav två söner födda 1858 och 1865.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295684 E 567672
RT90 X 6297063 Y 1518503
WGS84 dec 56,800115° 16,108076°
WGS84 g/m 56° 48,0069′ 16° 6,4846′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 0,41″ 16° 6′ 29,07″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

19 Berkhorvan

By: Skubbetorp

Här finns två husgrunder.

Sista torpare var Anders Johan Andersson, född i Kopparbo, Kristvalla. Han var gift med Ida Jonsson från Grönkulla. De flyttade senare till Skyttemålen.

Tre av deras fem barn, Enok, Karl och Gustaf utvandrade till Amerika. John och Anna med familjer bosatte sig i Åby.

Stugan revs och byggnadsmaterialet användes till hus på Skubbetorps gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295703 E 568286
RT90 X 6297075 Y 1519117
WGS84 dec 56,800198° 16,118126°
WGS84 g/m 56° 48,0119′ 16° 7,0876′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 0,71″ 16° 7′ 5,25″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

18 Tjärdal

By: Skubbetorp

En tjärdal är en typ av kolmila för tjärframställning. Den är byggd på trattformig urschaktning i marken, så att tjära kunde samlas upp i tunnor från den trattformade bottnen. (DaIbränd tjära.)

Tjärbränning, framställning av trätjära genom kolning av kådrikt trävirke..


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295763 E 567748
RT90 X 6297141 Y 1518580
WGS84 dec 56,800813° 16,109342°
WGS84 g/m 56° 48,0488′ 16° 6,5605′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 2,93″ 16° 6′ 33,63″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

16 Danielsmålen

By: Skubbetorp

Stora Danielsmålen:

1823 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Svensson född på Södra Bondetorp i Madesjö socken 1799-04-19.

Hans hustru Anna Nilsdotter född på Skrivaregärde i Kristvalla socken 1793-08-10.

Dom flyttar till Ryssby socken 1832-04-11.

1832-04-08 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Jonas Jonsson född i Madesjö socken 1771.

Hans hustru Anna Persdotter född på Silkesmålen i Kristvalla socken 1786-06-14.

1843 kom ifrån Skubbetorp:

Torparen Otto Jonsson född på Njutemåla i Ålem socken 1818-04-13.

Hans hustru Christina Gustafsdotter född på Jonsryd i Bäckebo socken 1821-01-17.

Dom flyttar till torpet Grönkulla 1848.

1848 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Persson född på Hohult Södregård i Elghult socken 1791-07-20.

Han hustru Annica Jonasdotter på Norramåla i Elghult socken 1793-09-20.

Dom flyttar till Kristvalla socken 1851.

1851 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Jonas Andersson född på Marcustorp i Madesjö socken 1811-06-01.

Hans hustru Maria Andersdotter född på Balltorp i Förlösa socken 1801-11-17.

Dom flyttar 1858.

1858 tar sonen över:

Vagnmakare och Ställmakare Anders Jonsson Nyberg född på Marcustorp i Madesjö 1835-06-27.

Han flyttar till Kristvalla socken 1861-09-02.

1862 kom ifrån Ryssby socken:

Torparen Otto Fredrik Svensson född på Stoyby Nr:4 i Ryssby socken 1835-06-27.

Hans hustru Anna Christina Svensdotter född på Kåremo i Ryssby socken 1840-05-22.

Dom flyttar till Ålem socken 1865-05-08.

1864-11-22 kom ifrån Långemåla socken:

Kolaren och Snickaren Carl Svensson född på Jordsbol i Visnum socken 1836-11-04, han dog på torpet 1884-02-17.

Hans hustru Maria Jonsdotter född på Mjösingsmåla i Ryssby socken 1838-01-11, hon dog på torpet 1897-01-01.

Dom fick tillsammans 8 barn.

1861 kom det ifrån Bäckstorp en nybyggare till Stora Danielsmålen:

Det var Torpare Jonas Peter Johansson född på torpet Björketorp under Figgetorp i Kristvalla socken 1836-09-11, han dog på torpet 1884-01-21.

Hans hustru Lovisa Svensdotter född på Körningsven i Kristvalla socken 1834-03-21, hon dog på torpet 1916-02-13.

Dom fick tillsammans 11 barn.

 

Lilla Danielsmålen:

Cirka 1806 kom ifrån Årtebäck i Förlösa socken:

Torparen Lars Gummeson född  på Orranäs i Hälleberga socken 1767-11-28, han dog på torpet 1844-11-15.

Hans hustru Stina Persdotter född på Kolaretorp i Kristvalla socken 1769-02-16, hon dog på torpet 1847-04-19.

En son tog över torpet 1837.

Torparen Jonas Larsson född på Årtebäck i Förlösa socken 1802-04-30, han dog på torpet 1854-01-21.

Hans hustru Maja Lisa Jonsdotter född på Förlösa Kyrkby i Förlösa socken 1815-02-05,hon dog på torpet 1886-05-07.

1850 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Petersson född på Smedjevik i Madesjö socken 1816-04-16, han dog på Karlbo 1869-12-15.

Hans hustru Eva Lisa Jonsdotter född på Sigislaryd i Madesjö socken 1823-11-27, hon dog på Karlsbo 1904-01-06.

Dom fick 8 barn.

Dom flyttade till Karlbo 1864-11-22.

1864-11-22 kom ifrån Bäckstorp:

Torparen Sven Peter Carlsson född på torpet Mossberga under Branthult i Kråksmåla socken 1820-08-19,han dog 1899-06-06 i Bäckstorp.

Hans hustru Anna Maria Svensdotter född på torpet Latorp under Figgetorp i Kristvalla socken 1828-07-14, hon dog på torpet 1888-12-17.

Dom fick tillsammans 7 barn.

En son tog över torpet 1885.

Torparen Carl August Svensson född på Bäckstorp 1859-12-28.

Hans hustru Stina Maria Nilsdotter född på Stora Alebo i Bäckebo socken 1852-05-16.

Dom flyttar till Bäckstorp 1889-11-08.

 

Under andra världskrigets dagar tvångsavverkades stora mängder ved i de svenska skogarna. Därför fanns, på denna plats, en barrack för skogsarbetarna under 1940-talet. Här bodde bland annat estländare som avverkade stora mängder ved på Skubbetorps gård under krigsåren.

En annan grupp (43:orna) var de ynglingar, som mellan mönstringen och inryckningen till värnpliktstjänstgöringen skulle hugga ett visst antal kubikmeter ved. Wilmer Rickardsson var deras instruktör. Grabbarna klagade att de fått för stort beting, men Wilmers recept var rätt och slätt: ”De ä bare te å hänge i båjen, då blir de ve ska ni se”.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296367 E 567688
RT90 X 6297746 Y 1518527
WGS84 dec 56,806248° 16,108518°
WGS84 g/m 56° 48,3749′ 16° 6,5111′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 22,49″ 16° 6′ 30,66″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

15 Mörkemad

By: Skubbetorp

Här byggde soldaten Mörk ett torp efter att han blivit avskedad 1808. Han byggde det vid en mad, en surmark. Torpet fick namnet Mörkemad.

Peter Persson Mörk var född 1771. Han blev antagen som soldat år 1803 i Karlsbo rote, Åby socken.

Peter Persson Mörk vigdes 1802 med soldatdottern Maria Carlsberg som var född 1777 på soldattorpet i Karlsbo. De fick fyra barn; Anna-Stina född 1802, Jonas Petter född 1804, Cajsa Lisa född 1807 och Stina Maria född 1810. År 1825 flyttade familjen till Sjöbrånan under Gelebo.

De sista torparna var Karl-Gustav och Manda Gustavsson som kom från Danielsmålen.

Under många år var familjen Ellen Stolpe sommarboende på torpet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296886 E 567494
RT90 X 6298268 Y 1518339
WGS84 dec 56,810943° 16,105478°
WGS84 g/m 56° 48,6566′ 16° 6,3287′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 39,39″ 16° 6′ 19,72″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

14 Ryttartorpet

By: Skubbetorp

Vi saknar uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297260 E 567443
RT90 X 6298643 Y 1518292
WGS84 dec 56,814312° 16,104736°
WGS84 g/m 56° 48,8587′ 16° 6,2842′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 51,52″ 16° 6′ 17,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se