238 Samuelstorpet

By: Tokebo

Här bodde på 1800-talet en gumma som kallades Smed-Maja, enligt Gunnar Fransens anteckningar om Åby skogsbygd vid sekelskiftet år 1900.

Hon lär ha diktat följande:

”Wem ärver ej sin hembygds drag!
Och den som lyss som liten slarv
till skogens dån får annat arv
än den som föddes vid en gata”


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6297987 E 572167
RT90 X 6299314 Y 1523026
WGS84 dec 56,820128° 16,182306°
WGS84 g/m 56° 49,2077′ 16° 10,9384′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 12,46″ 16° 10′ 56,30″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

76 Båtsmanstorpet Brinken

By: Tokebo

Några kilometer nordväst om Örntorp gick Bäckebovägen förr i tiden över en hög backe som kallades Brinkebacken. Ett stycke från backen inne i skogen låg ett båtsmanstorp som också var en liten krog och kallades Brinken.

År 1683 omtalas Olof Persson Holm boende på Tokebo krog.

I början av 1700-talet bodde kronobåtsmannen Daniel Nilsson på torpet. Vid julhelgen 1702 kom han drucken till frälsebonden Nils Nilsson i Åby by. Efter slagsmål, dels med Nils Nilsson, dels med Nils hustru, dömdes båtsmannen Daniel Nilsson att böta 55 mark. Eftersom han var båtsman fick han böterna omvandlade till kroppsplikt.

Från 1719 fram till 1740-talet bodde båtsmannen Olof Olufsson Sachtmodig på Brinken. Född 1697 i Ryssby församling och antagen i tjänst år 1719. Han var fördubblingsbåtsman med nr 60 och ersättare för båtsman Flygare i Ryssby församling. Hustrun hette Annica Trulsdotter. De fick 7 barn som föddes på torpet.

Källa Norra Möre dombok. Åby Räkenskapsbok. Åby födelsebok samt Båtsmansrullar. 


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6297036 E 572976
RT90 X 6298353 Y 1523824
WGS84 dec 56,811458° 16,195284°
WGS84 g/m 56° 48,6875′ 16° 11,7170′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 41,25″ 16° 11′ 43,02″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

53 Nickebo dansbana

By: Tokebo

På den här platsen vid ”Tokebo Snipp” byggdes en dansbana år 1919 av traktens föreningar. Tidigare var festplatsen belägen i Tombogatan vid vägen till Östre Mark.

Dansbanan öppnade på våren med Valborgsmässofirande. Inträdet var 50 öre plus 10 öre för dansbiljetterna. Skjutbana, pilkastning och kaffeservering förekom.

Fester med ”riktiga” musikkapell måste avslutas kl. 24:00. I Nickebo fanns Månskenskapellet. Ingvar Gustafsson (senare kommunalråd i Kalmar) med bröderna Olle och Bertil, Stig Carlsson Skubbetorp och Simon Elofsson Alebo.

Bröderna Robert, Oskar, Gunnar, Martin och Ragnar Fransson från Gelebo, spelade dragspel under många år för traktens ungdomar. Detta skedde med bästa ”Kalle Jularbo Takter”. På 1940-talet upphörde danserna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297890 E 572401
RT90 X 6299214 Y 1523259
WGS84 dec 56,819219° 16,186112°
WGS84 g/m 56° 49,1531′ 16° 11,1667′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 9,19″ 16° 11′ 10,00″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

52 Tokebo hälsobrunn

By: Tokebo

Här drack man hälsobringande vatten på 1800-talet skriver Kyrkoherde Carl Jakcop Uddenberg 1825:

”Denna surbrunns vatten som föga begagnas men berömes såsom mycket gagnelit av dem som därav druckit: för verk, fallandesot och åtskilliga gartriska krämpor den blivit brukad med fördel. Dess läge är vackert uti en äng beväxt med lövskog, just brevid där växjövägen skijs från eksjövägen.”


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297918 E 572215
RT90 X 6299244 Y 1523074
WGS84 dec 56,819497° 16,183085°
WGS84 g/m 56° 49,1698′ 16° 10,9851′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 10,19″ 16° 10′ 59,11″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

51 Kolugnar

By: Tokebo

Under 1930-talet fanns på den här platsen en sticksåg, som ägdes av Kalmar Bobin. Här sågades råämnen till företagets fabrik i Påryd.

Stora mängder björk och al avverkades i skogarna häromkring och kapades till enmeters kubb. Sågen fanns här några år.

På samma plats uppfördes under krigsåren, på 1940-talet, en kolugnsanläggning med tre ugnar. Även kolning i mila förekom. Här kolades stora mängder ved. Den färdiga produkten användes till energi i gengasbilar m.m.

Denna rörelse tillhörde Nore Jareklint och Manfred Mannegård. Kolare var Henry Brundin som bodde i Karlshage och senare var lastbilschaufför i Läckeby.

Läs vidare i John Carlssons bidrag Boken om Åby, sid 229.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297841 E 572312
RT90 X 6299166 Y 1523170
WGS84 dec 56,818792° 16,184650°
WGS84 g/m 56° 49,1275′ 16° 11,0790′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 7,65″ 16° 11′ 4,74″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

50 Smitte-Fias husgrund

By: Tokebo

”Tokebo snipp”

I den här stugan bodde ”Smitte-Fia” i slutet av 1800-talet.

En ”tattarfamilj” som var en skräck för traktens befolkning var en tid bosatt i stugan. När bönderna körde förbi stugan noterade de vem det var, sedan for de hem till bondens gård, tiggde foder och mat mm. Kvinnorna som var hemma vågade inte neka. Men en kväll efter dansens slut vid dansbanan var det två ynglingar; ”Kurre på marknaden” och Robert Fransson från Gelebo som satte skräck i tattarna. Kurre rusade runt stugan med en stake mot stugväggen, sen trampade han på trappan och ropade ”OM NI EJ FLYTTAR FRÅN BYGDEN PÅ 14 DAGAR LÄGGER VI DYNAMIT UNDER HUSET”. Resultatet blev att familjen flyttade från byn.

Den sista familjen so bodde här hette Bäckström innan stugan revs omkring 1940.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298035 E 572205
RT90 X 6299362 Y 1523065
WGS84 dec 56,820557° 16,182949°
WGS84 g/m 56° 49,2334′ 16° 10,9769′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,01″ 16° 10′ 58,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

49 Jödde-Staffans

By: Tokebo

Ur Evald Karlssons barndomsminnen i Boken om Åby och Gunnar Franséns häfte om Skogsbygden, tidigt 1900-tal, kan vi sammanfatta:

Mitt på triangelplatsens huvudsida hade Jödde Staffan sin affärsrörelse. Han köpte tallkottar, ek och granbark, näver m.m. sålde sill och Riokaffe samt en del andra grövre handelsvaror. Han hade stor familj med flera duktiga söner, som i sin tidiga ungdom gärna utgjorde tungan på vågen vid bya- och sockenslagsmålen i bygdens centrum.

Evald minns inte Staffan eller barnen men hans fru som kallades ”Jödde-Tea” och hade en liten affär i den änden på huset som var åt Tombovägen. Det rummet kallades för ”kölna” (torkrum för malt eller lin.) Där var mörkt, inga riktiga fönster. Golvet var endast jordgolv. På andra sidan vägen hade Staffan en väderkvarn. Läs vidare i nämnda bok eller häfte.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298013 E 572153
RT90 X 6299340 Y 1523013
WGS84 dec 56,820362° 16,182095°
WGS84 g/m 56° 49,2217′ 16° 10,9257′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 13,30″ 16° 10′ 55,54″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

48 Skogsbygdens första skolhus

By: Tokebo

Redan 1840 framfördes krav på ett skolhus i denna del av socknen. Strävandena kröntes med framgång 13 år senare, då ett hus inköptes i Bäckebo för 166 rdr 32 skilling banco.

Denna byggnad återuppfördes på denna tomt som skänkts av ägaren till Tokebo hemman. Man försökte förmå församlingen att anställa och avlöna lärare, men fick nej. Skogsbygdens folk anställde då själva lärare och fick i början nöja sig med ett mindre bidrag från församlingen.

30 år senare, 1883, tillträdde kyrkoherde Löttiger tjänsten i Åby. Han sammankallade skolrådet där man föreslog att under loppet av nästföljande sommar förlägga en fast folkskola till Tokebo, under förutsättning av hemmansägarens tillåtelse. Såsom skäl anfördes att det inom denna skolrote fanns 159 skolpliktiga barn detta år. Det dröjde och det gamla skolhuset drabbades av mordbrand. Den nya skolan uppfördes 1888 i Nickebo där den fungerade cirka 65 år.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298046 E 571594
RT90 X 6299380 Y 1522454
WGS84 dec 56,820749° 16,172945°
WGS84 g/m 56° 49,2449′ 16° 10,3767′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,70″ 16° 10′ 22,60″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

47 Torp under Tokebo

By: Tokebo

Emil Johansson var här torpare under Tokebo och gjorde 2 dagsverken i veckan.

Emil och hustru Klara Sofia hade sju söner: Fritz, Olle, Bror, Filip, Set, Banér, Bertil.

Olle var siste torparen här. Stugan revs på 1940-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297897 E 571509
RT90 X 6299232 Y 1522367
WGS84 dec 56,819424° 16,171507°
WGS84 g/m 56° 49,1654′ 16° 10,2904′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 9,93″ 16° 10′ 17,43″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

46 Sumpen

By: Tokebo

Det här stället kallades Sumpen. Det var en högst oansenlig ryggåsstuga, med en väldig öppen spis som upptog nästan en tredjedel av det enda rummet.

Fattigdomen i stugan var gränslös. Den gamla som bodde i stugan, kallades för ”Sumpe Fia” och var ständigt sängliggande. Hon hade två döttrar, en var född i ”Gödslekörningen” och den andra i ”Rågbärgsla”. De fick ständigt vara ute och tigga i gårdarna, för att kunna överleva.

Sonen Gustaf kallades ”Sumpgulle”. Han var en duktig arbetare, men hade kommit i klammeri med rättvisan då han tillgripit en brudgumsutstyrsel på en auktion.

De flyttade till fattiggården i Örntorp i början av 1900-talet.

Se Gunnar Franzéns berättelser, från Åby Skogsbygd, sekelskiftets år 1900.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297671 E 571163
RT90 X 6299010 Y 1522018
WGS84 dec 56,817447° 16,165773°
WGS84 g/m 56° 49,0468′ 16° 9,9464′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 2,81″ 16° 9′ 56,78″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

45 Tokebo ven

By: Tokebo

På den här platsen låg ett boningshus som flyttades till Förlösa i början av 1900-talet. Här fanns också en ladugård där Tokebo gård hade sina ungdjur innestående under vintern. De sköttes av en man som gick under nanmet ”Johan i venen” och som bodde här.

Odlingarna på mossen var på cirka 40 tunnland och tillhör Tokebo gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295904 E 571538
RT90 X 6297238 Y 1522373
WGS84 dec 56,801517° 16,171431°
WGS84 g/m 56° 48,0910′ 16° 10,2859′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 5,46″ 16° 10′ 17,15″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se