814 Väderkvarn

By: Maltorp

Vinddriven kvarn försedd med ett stort vindhjul med fyra stora tygklädda vingar av trä. För att rikta kvarnen mot vinden är antingen hela kvarnen eller bara den övre delen vridbar. Kraften förs från den horisontella vindhjulsaxeln till den vertikala kvarnstensaxelen via en vinkelaxel. I Åby socken har funnits minst 20-30-tal väderkvarnar.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

806 Väderkvarn

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300947 E 570940
RT90 X 6302289 Y 1521834
WGS84 dec 56,846901° 16,163040°
WGS84 g/m 56° 50,8141′ 16° 9,7824′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 48,84″ 16° 9′ 46,94″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se