214 Smedja

By: Gransmåla

Efter att tidigare under många år varit Prosten Löttigers allt i allo vid smedjan på prästgårdens mark flyttade Smeden Alfrid Jonsson med familj till Gransmåla.

Alldeles intill dåvarande Gamla Häradsvägen, och med hjälp av sina söner, byggde Jonsson denna smedja.

Alfrid Jonsson var inte bara smed, han var kunnig i det mesta när det gällde hantverk. Bland annat tillverkades hästvagnar och i anslutning till smedjan fanns en snickarbod, där en träsvarv användes till att svarva hjulkubbar. När hjulen var färdigsvarvade skulle de beslås med järnskenor, som smiddes i ässjan och städet. Köpare till dessa vagnar var lantbrukare, för arbetet på gårdarna eller att forsla ved och spannmål till Kalmar. För vinterbehovet tillverkades också  arbets- och åkkälkar.

Tillverkning, vässning och härdning av stenborr var en stor artikel när bönderna skulle spränga bort de stora stenarna från åkermarken.

Alfrid Jonsson gick ur tiden 1926 och då hade yngste sonen August övertagit smedjan sedan några år tillbaka och fortsatte i faderns fotspår. Både far och son åtnjöt stort förtroende hos lantbrukarna och hade alltid mycket arbete. Många var de kunder, lantbrukare och andra, som sökte sig till smedjan i Gransmåla. Från Åby Skogsbygd till Bäckebo, Örntorp och Maltorp, med flera byar.

I början var det svårt att få hem material t. ex. järn och smideskol från Kalmar. Lantbrukarna hjälpte till med sådana transporter vid sina besök i stan. På senare år gick Alsterbro-bilen till Kalmar flera dar i veckan.

Till hemmet Rosendal hörde ca. 2 tunnland jord. Jorden brukades med hjälp av lånade eller lejda hästar och redskap. Kor grisar och höns fanns alltid för hushållets behov.

Tiderna började förändras, lantbrukarna fick modernare redskap som underhölls med fabrikstillverkade reservdelar. Arbetsvagnarna fick luftpumpade gummihjul. Det fanns inte lika stort behov av en bysmedja som tidigare. En annan bidragande orsak var också att genomfarten förbi smedjan upphörde då den nya länsvägen byggdes. Detta gjorde att August Jonsson beslöt att upphöra med verksamheten i början på 1940-talet.

Under smederna Jonssons tid fanns lanthandel i såväl Kyrkeslät som i Örntorp. Under många år och långt efter pensionärsålderns inträde, arbetade August Jonsson med röjning i församlingens skogar. August Jonsson gick ur tiden 22 september 1978. Om den gamla smedjan lär Jonsson sagt till byborna: ”Den skall stå till eftervärlden”.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295711 E 575813
RT90 X 6296994 Y 1526647
WGS84 dec 56,799102° 16,241360°
WGS84 g/m 56° 47,9461′ 16° 14,4816′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 56,77″ 16° 14′ 28,90″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

141 Rolis smedja

By: Sporsjö

Denna smedja fanns på nittonhundratjugotalet. Smedstommet var stenmur till väggar runt om. Taket var ett ryggåstak. Snett fram till höger fanns ”ässjan” (En öppen smidesugn).

Här fanns även ett bostadshus som brann ner till grunden. Efter branden flyttade Smeden ”Roli” till Förlösavägen mitt emot nya skolan. Efternamnet var troligen Johansson.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6292947 E 573485
RT90 X 6294257 Y 1524285
WGS84 dec 56,774653° 16,202443°
WGS84 g/m 56° 46,4792′ 16° 12,1466′
WGS84 g/m/s 56° 46′ 28,75″ 16° 12′ 8,79″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

102 Petterssons smedja

By: Vångerslät

Här har det legat en smedja som tillhörde smeden Pettersson.Han var verksam runt sekelskiftet 18-1900. Han dog 1927. Pettersson var specialist på att hetsa ihop järn, dvs värma ändarna och smida ihop dem. (Boken om Åby s. 274)

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295822 E 578181
RT90 X 6297078 Y 1529017
WGS84 dec 56,799712° 16,280155°
WGS84 g/m 56° 47,9827′ 16° 16,8093′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 58,96″ 16° 16′ 48,56″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

99 Hulterströms smedja

By: Vångerslät

Här var Hulterströms smedja belägen, varför åkern nedanför kallades Smedgärdet. Hulterström bodde vid ”Sven Pärsgärdet” en liten bit bort, se nr 101.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295930 E 577940
RT90 X 6297189 Y 1528777
WGS84 dec 56,800724° 16,276240°
WGS84 g/m 56° 48,0434′ 16° 16,5744′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 2,61″ 16° 16′ 34,46″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

65 Smedstället

By: Gelebo

Den förste smeden vi med säkerhet kan finna på denna plats i husförhörslängderna, hette Peter Jonsson. Peter var född 1783. Han fanns här 1810-1817. En senare smed, Carl Jonsson, var kanske den siste på platsen?

 


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6299809 E 571106
RT90 X 6301149 Y 1521987
WGS84 dec 56,836656° 16,165449°
WGS84 g/m 56° 50,1994′ 16° 9,9269′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 11,96″ 16° 9′ 55,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

54 Nickebo smedja

By: Nickebo

Smeden Per Algot Pettersson var född 1861 i Kläckberga socken, gift 1888 med Hilda Sofia Johansson född 1864. De flyttade först till Tokebo gård men sedan till Nickebo där han var smed.
Barn Johan Algot 1889
Hildur Sofia 1892
Gerda 1892
Astrid 1896
Elsi 1898
Oskar 1901
Hilmer 1903
Ester Hildegard 1906

Barnen kallade sig Rybähr.

Oskar medverkade i filmen om Nickebo.

Smedjan rasade ned 1997 men en del verktyg skäntes av familjen Petterson till Åby Hembygdsförening; hemmabyggd borrmaskin, fläkt mm. Dessa finns bevarade i Läckeby Museum.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6298209 E 572105
RT90 X 6299537 Y 1522967
WGS84 dec 56,822133° 16,181360°
WGS84 g/m 56° 49,3280′ 16° 10,8816′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 19,68″ 16° 10′ 52,90″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

9 Gårdstomt

By: Knöppletorp

I början av 1900-talet byggde den dåvarande ägaren Jakob Karlsson här smedja, kvarn, ladugård och en mindre undantagsstuga, som senare flyttades till Tombo.

Senare ägare har varit Lambert Haglund, Konrad Karlsson och Herman Pettersson.

Gården inköptes sedan av Rickard och Ellen Johansson och sambrukades med Knöppletorp 1:5.

Mangårdsbyggnad, ekonomibyggnad och kvarn revs på 1940–1950-talen.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298780 E 568182
RT90 X 6300154 Y 1519050
WGS84 dec 56,827850° 16,117259°
WGS84 g/m 56° 49,6710′ 16° 7,0355′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 40,26″ 16° 7′ 2,13″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se