241 Bruket

By: Stävlö

Torpet Bruket. Där fanns också tegelbruket.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290677 E 582937
RT90 X 6291876 Y 1533713
WGS84 dec 56,752684° 16,356327°
WGS84 g/m 56° 45,1610′ 16° 21,3796′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 9,66″ 16° 21′ 22,78″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

246 Sågverk

By: Stävlö

Vi kommer fram till Hjälmö. Till vänster fanns tidigare en såg. Den minns jag i kraftigt förfall på 50-talets slut. Uppe på högsta punkten bodde då ett äldre par som hette Karl och Elin Karlsson. Deras dotter hette Anna. Hon och hennes man Jonny adopterade ett finskt krigsbarn som hette Erkki.

På Hjälmö har det nu blivit en liten by med exklusiva villor.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290291 E 583355
RT90 X 6291484 Y 1534127
WGS84 dec 56,749134° 16,363042°
WGS84 g/m 56° 44,9480′ 16° 21,7825′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 56,88″ 16° 21′ 46,95″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

244 Pumpstation Trädgårdsmästarbostaden

By: Stävlö

En pumpstation som kallades trädgårdsmästarbostaden.

Genast efter grindstolparna ligger trädgårdsmästabostaden. Den siste trädgårdsmästaren var Olle Knutssons far. Olle var gift med Gerda, syster till Hilmer Berglund. Växthuset, där trädgårdsmästaren odlade åt godset, låg lite närmare vattnet snett söder om bostaden.

I trädgårdsmästarbostaden bodde Alf och jag som nygifta. Vi hade ett rum uppe och kök och ett rum nere samt toalett med tvättställ. Om vi ville bada eller basta fick vi gå till slottet. Där fick vi även använda tvättmaskinen.

Det fanns en till lägehet i huset då. Den var på 3 rum och kök.

När vi bodde där fanns ett hjorthägn på andra sidan vägen med både kronhjort och dovhjort. Via en tunnel under vägen kunde hjortarna komma till det utökade hägnet närmare sjön.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290995 E 583354
RT90 X 6292189 Y 1534134
WGS84 dec 56,755464° 16,363250°
WGS84 g/m 56° 45,3278′ 16° 21,7950′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 19,67″ 16° 21′ 47,70″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

170 Liten stuga

By: Åby

Här har det legat en liten stuga 1898–1950.

Här bodde båtsmansänkan från Maltorp, Maria Lovisa Andersdotter Fager. Hon var född 1862 i Ryssby, död 1949. Hon hade sex söner. En av sönerna var bryggare Fager i Lindsdal.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

238 Samuelstorpet

By: Tokebo

Här bodde på 1800-talet en gumma som kallades Smed-Maja, enligt Gunnar Fransens anteckningar om Åby skogsbygd vid sekelskiftet år 1900.

Hon lär ha diktat följande:

”Wem ärver ej sin hembygds drag!
Och den som lyss som liten slarv
till skogens dån får annat arv
än den som föddes vid en gata”


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6297987 E 572167
RT90 X 6299314 Y 1523026
WGS84 dec 56,820128° 16,182306°
WGS84 g/m 56° 49,2077′ 16° 10,9384′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 12,46″ 16° 10′ 56,30″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

236 Grönakulla

By: Skubbetorp

År 1861 kom torparen Jonas Johansson med hustrun Maja Jonsdotter och sonen Johannes till Grönakulla. Johannes tog över torpet efter faderns död år 1874. Torpet var då dagsverkstorp under Skubbetorp. År 1904 gifte sig Johannes med Jenny Jonasdotter från stora Danielsmålen. Johannes avled år 1928 och Jenny flyttade från torpet året därpå. Hon var den sista boende på Grönakulla.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295108 E 568428
RT90 X 6296478 Y 1519252
WGS84 dec 56,794832° 16,120291°
WGS84 g/m 56° 47,6899′ 16° 7,2175′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 41,40″ 16° 7′ 13,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

237 Grankullen

By: Gelebo

I slutet av 1750-talet fick den före detta soldaten Per Persson Borssell, född i Åby församling omkring 1722, bygga sig ett torp som låg här invid gränssträngen mellan Gelebo och Nickebo. Han hade varit soldat för Ekholma rote nr 48 Kalmar regemente.

Där var han torpare, skomakare och krögare. Han hade också en svartkrog. (Det var inte samma krog som den ordinarie i Nickebo.) Per Borssells son Gabriel Persson övertog torpet år 1788.

En ägare under 1900-talet var Bertil Gustavson och kallades ”Grankullen”. Han var en mångkunnig man. Skogsarbetare, sågare, snickare, målare, barberare, politiker. NTO-lokalen skötte han under många år på ett föredömligt sätt till stort gagn för bygden.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299005 E 571168
RT90 X 6300344 Y 1522039
WGS84 dec 56,829422° 16,166230°
WGS84 g/m 56° 49,7653′ 16° 9,9738′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 45,92″ 16° 9′ 58,43″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

57 Soldattorp

By: Knarrebo

Soldattorpet 138 Knarrebo.

När indelningsverket grundades under Karl Xl regeringstid blev 2 soldattorp lagda i Åby församling nr 138 i Knarrebo och 136 i Karlsbo. Dessa soldater tillhörde Kalmar infanteriregemente.

Från 1683 till att den siste soldaten Peter Larsson Hammar avled 1867 hade minst 14 soldater tjänstgjort från Knarrebo. 1867 blev roten indragen till lönefyllnad åt underofficerare. Soldaten Persson Trana hade längst anställningstid 1709–1739. Soldaten Jon Andersson Cedergren 1760–1783 var tidvis kommenderad i svenska Pommern.

Torpet har tidigare legat 100 m västerut men flyttats till sin nuvarande plats, se nr 56.

Mönstringsplatsen var i de flesta fall Staby utanför Högsby. Från 1815 var mönstringsplatsen Hultsfred.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301682 E 570606
RT90 X 6303028 Y 1521508
WGS84 dec 56,853552° 16,157760°
WGS84 g/m 56° 51,2131′ 16° 9,4656′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 12,79″ 16° 9′ 27,94″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

626 Lusekullen

By: Karlstorp

En berättelse av Helge Karlsson om det lilla sägenomspunna hemmanet:

”Jag vill nu skriva något om den sägenomspunna Lusekullen som ligger mig varmt om hjärtat. Redan som barn hörde jag talas om två ljus som vissa människor hade sett i kullen. Det skulle vittna om något märkligt som hade inträffat där, mer fick jag inte veta.

Under senare år har jag träffat flera mediala människor med förmåga att se tillbaka i tiden och de har samstämmigt frågat mig om det har funnits någon ödeskyrka där jag bor eftersom de såg gravar och skelett.

Om marken i Lusekullen kunde tala kanske vi kunde förstå att detta lilla hemman är ett av de mer intressanta i Åby socken.

Det här med brinnande lågor trodde jag tillhörde folkfantasin men i dag vet jag bättre. Mitt stora intresse för gamla sägner och mystik har fört mig närmare lösningen och jag har nu själv förmågan att se lågorna som är ca. 80 cm höga och konformade. De påminner om att det finns två gravar där. En grav för de svenska soldalerna och en för de danska.

Gravarna härrör sig från 1523 då danskarna tvingades bort från Kalmar slott och fick fri lejd och tydligen hade de ämnat tåga genom Småland till Halland som då tillhörde Danmark. Det är troligt att de plundrade och tog vad de ville där de drog fram och det är sannolikt därför som svenska trupper gick till anfall mot dem.

Jag såg två svenska soldater, den ene ljus och den andre som hette Möller med rött hår och skägg och de reste sig upp ur svenskgraven som om de varit livs levande. Båda ville att jag skulle tala om att de stupat i hårda strider med danskarna och att de var glömda där de låg i sina krigsgravar i kullen.

Även från den danska graven fick jag besök. En flicka på ca. 12 år med guldgult hår som gick långt ned på ryggen låg i sin grav i fiendeland. Ur denna grav reste sig också en dansk soldat sittande till häst och iförd riddarutrustning, en ståtlig krigare. Han hade långa kraghandskar och på ringfingret glänste en vacker ring. En blodröd sten infattad i guld. Närmast kroppen hade han ett 1äderbälte där han förvarade andra guldföremål. Flera krigare hade värdesaker på sig men allt hamnade i graven.

Jag fick antikvarie Ebbe Westergrens tillåtelse att leta efter gravarna men jag fann endast ett skelettben från en människa. Strax efter fick jag telepatiskt svar på mina funderingar; gravarna är omösta och plundrade.

Det finns också en kopparkista nedgrävd i denna kulle och det skulle ha skett någon gång under Kalmarkriget 1612-1613. Även den är plundrad på sitt innehåll. Det var flera ägare till innehållet i kistan och de som överlevde grävde upp den och tog också det som tillhörde dem som dog under kriget. Därefter grävde de ned kistan eller kistorna igen.

Kullen döljer säkerligen fler hemligheter som kanske uppenbaras så småningom.”

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

235 Frostegården

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301036 E 570890
RT90 X 6302379 Y 1521785
WGS84 dec 56,847711° 16,162245°
WGS84 g/m 56° 50,8627′ 16° 9,7347′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 51,76″ 16° 9′ 44,08″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

234 Torpgrund

By: Åsgärde

Vi saknar uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299994 E 570282
RT90 X 6301344 Y 1521164
WGS84 dec 56,838445° 16,151982°
WGS84 g/m 56° 50,3067′ 16° 9,1189′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 18,40″ 16° 9′ 7,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

233 Betlehem

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300915 E 571311
RT90 X 6302253 Y 1522205
WGS84 dec 56,846560° 16,169117°
WGS84 g/m 56° 50,7936′ 16° 10,1470′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 47,62″ 16° 10′ 8,82″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

229 Tunbergtorpet

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6302379 E 571734
RT90 X 6303712 Y 1522645
WGS84 dec 56,859640° 16,176456°
WGS84 g/m 56° 51,5784′ 16° 10,5874′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 34,70″ 16° 10′ 35,24″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

212 Kvarntorpet

By: Läckeby

Kvarnen som var här tillhörde Kvarntorpet som tidigare var brukat av 2 brukare. Boningshuset var delat 12 lägenheter om vardera ett rum och kök. Här fanns två ladugårdsbyggnader.

Kända brukare var Karl och Alma Pettersson som senare blev arrendator på Lundbymåla. Den andre var Per Oskar Johassson barnfödd på ”Håknestället” i Håkansmålagan. Han arrenderade även mossen i Stora Vångerslät.

Siste brukare var Alex Feldin som 1928 flyttade till Sporsjö. Barnens namn Jean, Elsa, Dagny, Gösta, Lilly. Sedan dess har huset varit uthyrt till bostad. Bostadshuset till kvarnen brann ned på 1940-talet.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

211 Hallastugan

By: Örntorp

Denna stuga användes 1927 när mul- och klövsjukan härjade på Stävlö gods. Då fick inga kringvandrandrande luffare som tiggde mat och logi tillträde till ladugårdar. Då beslutade fattigvårdstyrelse att upplåta stugan till dessa. Rättaren på fattiggården i Örntorp fick köra ved och halm att lägga på golvet för sängplatser räckte ej till. När Gustav Åman från Gransmåla besökte stugan en gång var det sju stycken som bodde där.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295389 E 576155
RT90 X 6296668 Y 1526985
WGS84 dec 56,796155° 16,246857°
WGS84 g/m 56° 47,7693′ 16° 14,8114′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 46,16″ 16° 14′ 48,69″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

209 Fisketorp Sörö

By: Stävlö

Koordinaterna är placerade på en udde som heter Kalleviksudd. Sörö är udden som ligger närmast söder om denna udde. Detta har Jim Sundström påpekat, som tillbringade många somrar under 1940- och 50-talen i dessa trakter. Här följer hans berättelse:

”Fritz Karlsson bodde som fisketorpare tillsammans med sin hustru Lisa på Kalleviksudd, udden närmast norr om Sörö. Lisa var född Davidsson och hon var syster till  Arvid Davidsson som bodde på Långholmen med sin hustru Ellen.

Det var Lisa som stod modell åt Zorn på sin tid. Fritte växte upp på ett fisketorp i Rafshagen och gick till sjöss som ung när han mönstrade på segelfartyget Lenita från Bergkvara till Sydamerika. När Fritte sedan gick  iland blev han torpare tillsammans med sin hustru Lisa på Kalleviksudd där de barnlösa höll till hela livet, innan de köpte ett hus och flyttade till Förlösa år 1954, tror jag årtalet var.

På Kalleviksud hade de som mest 5 kor plus en gris varje år och man kunde på kilometers avstånd höra när Fritte skulle valla korna hem ifrån Kråksmåla, väster om Medelhavet där korna skulle betäckas. Dit sprang de sååå gärna. Men hem igen sprang de verkligen inte.  De ville tillbaka till tjuren förstås. Och innan de var hemma igen skulle de simma över ifrån Släte Udd till andra sidan vid Kallevik. Och det gjorde de sannerligen inte frivilligt! Det var en låååång dag för Fritte med många svordomar, ”FÖR BÖÖVELEN ”.

Personligen växte jag upp alla somrar 1941–1954 tillsammans med min faster Ruth & hennes man, vaktmästaren på Lindöskolan, Gunnar Österström, som byggde dåvarande stugan åt söder på Släte Udd. Varje morgon fick vi ro över viken för att hämta vatten i deras brunn samt köpa nykärnad mjölk. Lisa hade sin separator uppe på vinden åt norr.

Fritz & Lisa ligger begravda på kyrkogården tillhörig ÅBY kyrka i Läckeby.”

Jim Sundström
Kalmar

Så här har Eva Evaldsson berättat om Sörö:

”Längst söderut kom vi till torpet Sörö. Där bodde Fritz, Fritte på Sörö.

Hans syster har stått modell åt konstnären Anders Zorn. Denna modellen var moster till Svea Berg, född Ågren. Svea Berg är mamma till Gunnel Göransson och mormor till Anders Hagstedt, Läckeby. Svea var dotter till Gunnar Ågren, den siste slöjdaren på Stäflö. Han blev sparkad när han var med och bildade fackföreningen.”

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6288415 E 583766
RT90 X 6289603 Y 1534516
WGS84 dec 56,732215° 16,369148°
WGS84 g/m 56° 43,9329′ 16° 22,1489′
WGS84 g/m/s 56° 43′ 55,97″ 16° 22′ 8,93″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

208 Fisketorp 2 Horsö

By: Stävlö

I det andra torpet på Horsö bodde Gerdis. Det var två bröder, den ena brodern drunknade.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6289421 E 583596
RT90 X 6290611 Y 1534358
WGS84 dec 56,741278° 16,366701°
WGS84 g/m 56° 44,4767′ 16° 22,0021′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 28,60″ 16° 22′ 0,12″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

207 Fisketorp 1 Horsö

By: Stävlö

I torpet till vänster på Horsö, närmast bryggan bodde Thomssons på 40-50-talen. De kom som flyktingar från Estland 1944. En familj med flera barn. (Äldste sonen Bernhard ägde senare Läckeby Bryggeri).

På bron över till Horsö stod, som nästan alltid, några och fiskade.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6289438 E 583608
RT90 X 6290628 Y 1534370
WGS84 dec 56,741430° 16,366899°
WGS84 g/m 56° 44,4858′ 16° 22,0139′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 29,15″ 16° 22′ 0,84″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

206 Fisketorp 4 Rafshagen

By: Stävlö

Till höger ligger det fjärde fisketorpet där siste fiskaren hette Hilmer Berglund. Han var kusin till Tor Berglund. Han höll också på med fisket fram till på 60-talet. Jag minns hur han och hustrun Märta åkte ut i sundet i motorbåten.

Barnen här var Jan och Rune.

Arrendekontraktet var på 42 år och förlängdes automatiskt med fem år om båda parter var överens. Jag vet dock inte när det skrevs.

Ute på udden ligger badplatsen. Där startades simskola av Ungdomens Röda Kors från Läckeby. De byggde bl.a. en brygga och en flotte med hopptorn.

Det har också funnits två skjutbanor på udden. Man ser fortfarande rester av den i form av ett stenröse mitt emot parkeringen.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291368 E 583805
RT90 X 6292556 Y 1534590
WGS84 dec 56,758726° 16,370754°
WGS84 g/m 56° 45,5236′ 16° 22,2452′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 31,41″ 16° 22′ 14,71″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

205 Fisketorp 3 Rafshagen

By: Stävlö

Den förste Berglund kom dit i mitten på 1800-talet. Jag minns att där bodde några som hette Idberg i slutet av 1950-talet.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291486 E 583642
RT90 X 6292676 Y 1534428
WGS84 dec 56,759816° 16,368122°
WGS84 g/m 56° 45,5890′ 16° 22,0873′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 35,34″ 16° 22′ 5,24″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

204 Fisketorp 2 Rafshagen

By: Stävlö

I ett torp här bodde en fiskare som hette Egon Salomonsson. Han hade även minkfarm. Han kom från Brömsebrotrakten. Hans fru hette Marta. De hade inga barn.

Här bodde tidigare Set och Banér. Även Fritz på Sörö har bott här.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291504 E 583597
RT90 X 6292695 Y 1534383
WGS84 dec 56,759990° 16,367389°
WGS84 g/m 56° 45,5994′ 16° 22,0433′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 35,96″ 16° 22′ 2,60″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

203 Fisketorp 1 Rafshagen

By: Stävlö

Första torpet i Rafshagen är Håkan Berglunds föräldrahem. Hans far hette Tor Berglund och var fiskare och hade fiskevatten på båda sidor om Rafshagsudden. Han var verksam som fiskare till början på 60-talet.

Han åkte runt i trakten med en låda på sin lättviktare och sålde fisk till hushållen. Det sägs att han trampade mellan husen utan att starta motorn. Han sa: Den spottar ettöringar den jäveln.

Mamman hette Berta och storasyster heter Inga-Lill.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291497 E 583517
RT90 X 6292689 Y 1534303
WGS84 dec 56,759942° 16,366080°
WGS84 g/m 56° 45,5965′ 16° 21,9648′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 35,79″ 16° 21′ 57,89″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

202 Torpet Kuleholm

By: Stävlö

Kuleholm var först en egen gård och blev senare torp. Håkans morfar var torpare där. Före honom var Inge ”Muffen” Karlssons morfar torpare där.

På 50-talet bodde där en familj med 10 barn. Pappan i familjen arbetade som ladugårdskarl på Stäflö.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291714 E 581975
RT90 X 6292924 Y 1532763
WGS84 dec 56,762163° 16,340932°
WGS84 g/m 56° 45,7298′ 16° 20,4559′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 43,79″ 16° 20′ 27,36″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

201 Torpet Långholmen

By: Stävlö

Det är det torp som brukades längst av torpen. Den siste torparen var Arvid Davidsson. Hans fru hette Ellen och de hade en dotter som hette Lena.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290101 E 582494
RT90 X 6291305 Y 1533263
WGS84 dec 56,747589° 16,348898°
WGS84 g/m 56° 44,8553′ 16° 20,9339′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 51,32″ 16° 20′ 56,03″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

200 Grindstugan

By: Stävlö

Nu bar det av västerut i allén. Där kom vi till Grindstugan. Där bodde Hildur och Karl Strömberg i början på 40-talet. Deras barn hette Gösta och Britta. Gösta var den siste oxskötaren på Stäflö, eller om det kallades oxföraren.

David och Elsa Håkansson bodde där 1945. Han jobbade på Norrstäflö. David är far till Margit Råberg, Läckeby som föddes där. De flyttade sedan till Öland och därefter bodde troligen ingen mer i Grindstugan.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290457 E 581584
RT90 X 6291671 Y 1532357
WGS84 dec 56,750939° 16,334137°
WGS84 g/m 56° 45,0563′ 16° 20,0482′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 3,38″ 16° 20′ 2,89″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

199 Bokullebacken

By: Stävlö

Torpet Bokullebacken (i folkmun Bocklebacken). De som bodde där i väldigt många år var den stilige mannen Jakob och hans hustru Alice. Deras son hette Lennart. Lennart kom också att arbeta på gården hela sitt liv. Han bodde på Norrstäflö med sin familj, hustru och två flickor.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290264 E 581324
RT90 X 6291481 Y 1532095
WGS84 dec 56,749251° 16,329830°
WGS84 g/m 56° 44,9551′ 16° 19,7898′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 57,30″ 16° 19′ 47,39″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

198 Sörstävlö

By: Stävlö

Här i Sörstäflö bodde Mina och Karl Petersson. De hade många barn som alla bodde kvar i trakten. Kalle på Hjälmö, Jakob på Bokullebacken, Arvid och Albin på Mosekrog och deras syster Anna i Lindsdal. På Sörstävlö var boningshuset till höger om vägen och ladugården till vänster.

Lite längre bort till höger ser vi resterna av den stora ladugården som tillhörde Sörstäflö.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6289605 E 581401
RT90 X 6290821 Y 1532164
WGS84 dec 56,743320° 16,330876°
WGS84 g/m 56° 44,5992′ 16° 19,8526′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 35,95″ 16° 19′ 51,15″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

196 Tallholmen

By: Stävlö

Hit flyttade Alfred Åberg (född 1864) och hustrun Amanda (född Åman 1868) från Kajbacken vid Skammelstorp skola.

De fick tio barn, åtta söner och två döttrar mellan åren 1890 och 1911. De två äldsta for till USA, Carl 1910 när han var 20 år gammal. Gustav följde efter 2 år senare, även han då 20 år gammal. Båda deltog i kriget mot Tyskland, där var gårdens ägare inkallad. Gustav omkom men Carl återkom 1920 och köpte då Nytorpet. Ytterligare en son åkte till USA. Han kom inte tillbaka.

Torpet var på 3 tunnland. Arrendet var på 2,5 dagsverken i veckan och 20 kvinnodagsverken. 1920 flyttade familjen till Bocklebacken.

Flera familjer har sedan brukat torpet som upphörde 1940.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6288651 E 581509
RT90 X 6289866 Y 1532261
WGS84 dec 56,734737° 16,332341°
WGS84 g/m 56° 44,0842′ 16° 19,9405′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 5,05″ 16° 19′ 56,43″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

190 Jordkula i Sporsjö

By: Sporsjö

Jordkula eller ”backstuga” menar man då en liten stuga nedgrävd till hälften i en backsluttning med tak täckt av torv eller halm. Eldstaden var av sten och maten lagades över den öppna härden. Där fanns en brits av trä med en fäll av skinn eller bara halm att ligga på.

Hur levde de i jordkulan? Vad åt de? Vilka redskap och kläder hade de? Hur höll de kölden borta på vintern? Hur var det med hygienen och sjukvården då barn föddes i kulan? I Åby socken har ej påträffats så många jordkulor. I Bäckebo socken finns däremot flera platser dokumenterade. En är bevarad i Stenaråsen på vägen till Torskemåla byggd av Jon Jordnasson född år 1734.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

189 Anderslund

By: Sporsjö

Torpägare Johan Agust Johansson född 1844 i Åby. Han flyttade till ålderdomshemmet 1938 död 1940.

Hustrun 1 Kajsa Lovisa Petersdotter född 1846 i Kristvalla död 1901.

Hustru 2 Anna Gustava Petersdotter född 1858 i Åby död 1938. Barn Karl August född 1884 i Åby, Anna Lovisa född 1887 i Åby. Fosterbarn Edit Maria Hammarström född 1903 i Bäckebo.

På torpet bor även inhyses f.d. torparen Anders Danielsson född 1827 i Åby död 1915 och Sofia Jonsdotter född 1823 i Åby död 1927.

Torpägare Frank Verner Pettersson född 1891 Ryssby. Hustru Johanna Parulina Valborg Svensson född i Ålem församling. Barn Gösta Ingvar 1920 Erik Gunnar 1921, Mimmi Linnea 1923, Lage Ivar 1925, födda i Ryssby, Karl Edvin 1928 Arne Lennart 1933 i Åby.

Ingvar var sedan ägare till torpet under många år och gjorde då många förbättringar på byggnader, stenmurar m.m. Familjen kom 1938 från Tombo.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6294142 E 572825
RT90 X 6295460 Y 1523639
WGS84 dec 56,785489° 16,191988°
WGS84 g/m 56° 47,1293′ 16° 11,5193′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 7,76″ 16° 11′ 31,16″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

186 Byrumstorp

På den här platsen var alla båtsmanstorpen förlagda som tillhörde Svartingstorp, Björnö, och Byrum, utom fördubbling nr 52 Nyckel, som hade sitt torpställe på Svatingstorps ägor.

På Byrumstorp låg ordinarie nr 53 Svartlåck, fördubbling nr 53 Hvitlåck och fördubbling nr 50 Åby samt fördubbling nr 63 Kruslock åren 1683–1718, då detta torp flyttades till Ljungnäs i Ryssby.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

181 Torpet Årnehagen

By: Norra Förlösa

Under 1600- och 1700-talet var Årnehagen och storåkern 2 skatteutjordar under norra Förlösa nr 1. Torparen Johan Alfred Carlsson var född 1856  i lilla Fagerhult i Ryssby församling. Vigd 1877 med Kristina Johannisdotter född 1855 i Maltorp, Åby församling. De flyttade till Årnehagen 1877. Deras barn Johan Agust 1876, Karl Gustav 1878, Per Albert 1879 Maria Sofia 1881. De flyttade till Dörby 1883.

Anders Johansson var statsdräng i Norra Förlösa nr1. År 1882 flyttade han in i torpet som siste brukare. Född i Stämmeryd Kristvalla församling 1836. Gift med Carolina Jonsdotter född 1838 som var från Långemåla församling.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

165 Båtsmanstorp Hvitqvist

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

164 Båtsmanstorp Spelare

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

163 Båtsmanstorp Låås

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

162 Båtsmanstorp Hvit

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

160 Sörängstorpet

By: Åby

Åren 1859-1866 bodde torparen Peter Karlsson och Charlotta Carlsdotter på det här torpet. Peter var född 1822 i Maltorp och Charlotta 1824 i Fröstingstorp.

Därefter, fram till 1874, bodde här dagsverkstorparen Jonas Peter Petersson, född 1836 i Åby, med hustru Maria Johansdotter född 1836 i Kristvalla.

Från mitten på 1930-talet bodde Manne Berglund och Ester Sandström här. De hade en ko och en kviga samt höns och kaniner. Senare Verner och Emmy Fransen som arbetade på lantmätaregården i många år.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

159 Oxhagstorpet

By: Åby

I början av 1700-talet bodde här snickaren Jonas Svensson med familj. De hade en son och fyra döttrar. Hela familjen dog i pesten 1710.

På 1770-talet bodde smeden Anders Andersson här och på 1780-talet smeden Carl Lindström.

Siste torparen var Lage Karlsson född 1902 i Åby och Stina Elfrida Johansdotter född 1910 i Lenhovda. De hade två barn

Se gärna vidare i Boken om Åby sid 83–84.

Stenhuggare Per Olander från Maltorp och hans son Emil som var bosatt i Gransmåla utförde många stenarbeten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Oxhagsbron, brovalven vid Brogårdskvarn i Ryssby källarvalven till Högalid folkhögskola är fina betyg för deras kunnighet.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

157 Snättebro

By: Åby

Här vid Snättebro på Åbys mark, fanns ett torp med vattenkvarn. Daniel Persson var fiskardräng på Hjälmö. Omkring 1790 bosatte han sig på Snättbrotorpet, där hans titel var torpare, möllare och fiskare. Han var född omkring 1756, dog 1826. Kerstin Jonsdotter född 1759 i Åby by, vigdes med Daniel 1787. Kerstin dog 1824. De hade en son, Peter och två döttrar Lisa och Stina.

År 1814 övertogs torpet av deras måg, torparen, fiskaren och arbetskarelen Johan (Jaen) Persson Öberg född 1786, vigd 1813 med Lisa Danielsdotter född 1794 på torpet. De hade 2 döttrar och 3 söner.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

153 Kultebacke

By: Åby

Torsten Björkman har berättat.

Johan Gustavsson född 1862 på torpet Kultebacke under Svartingstorp. Bodde i kuskbostaden vid Åby prästgård. Där var han ladugårdsskötare. I yngre dagar var han kusk åt prosten Löttiger. Prästerna svarade själva för hästhållningen vid sina färder i socknen på den tiden. Han talade ofta med saknad i blicken om prostens ”fine häste”. När han gick till kyrkan såg man honom uppsträckt i sin uniform med den styvbrättade kuskmössan.

Det var en farlig backe, särskilt mindes Johan Gustavsson en gång när det kom ett lass med tjuvar från cellerna i Kalmar som skulle till tinget i Högsby. Där skulle de dömas. Vagnen välte och en av tjuvarna dog innan de kom fram.

Johan Gustavsson skaffade sig ett litet ställe i Snättelund som Ida och han förvandlade till ett mönster av prydlighet. Han dog 1951. Läs mer om John Gustavsson i Åbyboken.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

152 Gamla Kultebacketorpet

By: Åby

Gamla Kultebacketorpet låg här 1826–1874. Den förste som bodde här var torparen Isak Peter Svensson, född 1796 i Älghult, död 1866. Hustrun Maja Lisa Jonsdotter född 1797 på Stäflö, död 1869. De hade tre döttrar som uppnådde vuxen ålder.

Den sista familjen som bodde här var dagsverkstorparen Jon Månsson född 1815 i Ålem och Carolina Åberg född 1820 i Örntorp. De hade 4 barn, 3 söner och en dotter. De bodde här mellan 1868–1874.

En stensatt vattenbrunn finns kvar i skogen.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

151 Möllerskans torp

By: Åby

Torp och kvarn.

År 1811 låg här en vädermjölkvarn som kallades Fröholmskvarn. Fröholm var jägmästare och bodde på Åby nr 11. Åren 1810-1817 på torpet bodde mjölnaren Carl Mangnus Carlsson, född på Oxhagstorpet 1785, vigd 1811 med bondottern Magdalena Pettersson född 1787 på Åby nr 2:3. De hade 7 barn, en son och 6 döttrar. Carl Mangnus dog 1832 och änkan övertog torpet och rättighet att mala vid kvarnen. Magdalena dog 1869.

Boningshuset som låg med gaveln mot Åbygatan fanns kvar på 1940-talet.

Se även nr 609.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

143 Dalen

By: Sporsjö

Johan August Johansson är den förste torpare som som bor på torpet när det kallas för Dalen.

Han kom dit 1879 och gifte sig med Cajsa Lovisa Petersdotter 1883-02-11.

Johan August var född 1844-06-18 på Örntorp Nr:4.

Cajsa Lovisa var född 1846-08-24 på Klockarebacken under Siggemåla i Kristvalla socken.

Och fick där två barn Karl August 1884-03-30 och Anna Lovisa 1887-04-15

141 Rolis smedja

By: Sporsjö

Denna smedja fanns på nittonhundratjugotalet. Smedstommet var stenmur till väggar runt om. Taket var ett ryggåstak. Snett fram till höger fanns ”ässjan” (En öppen smidesugn).

Här fanns även ett bostadshus som brann ner till grunden. Efter branden flyttade Smeden ”Roli” till Förlösavägen mitt emot nya skolan. Efternamnet var troligen Johansson.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6292947 E 573485
RT90 X 6294257 Y 1524285
WGS84 dec 56,774653° 16,202443°
WGS84 g/m 56° 46,4792′ 16° 12,1466′
WGS84 g/m/s 56° 46′ 28,75″ 16° 12′ 8,79″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

140 Delen

By: Sporsjö

De sista som bodde här var Jenny och Per Karlsson. Per Karlsson var född i Vångerslät 1873. Jenny, född Andersson, var född 1871. Jenny och Per gifte sig 1895 i Åby.

Per Karlsson avled i Fröstingstorp någon gång 1938-1939 när han var hos Frida Svensson och hjälpte henne med vedhuggning. Han hittades död vid huggkubben av John Svensson i Brasket som hade burit in Per i huset. Uppgifterna är från Kerstin Andersson som då bodde i Läckeby.

Huset i Delen såldes till Valter Tranfjäder och det flyttades till Kläckeberga på 1940-talet. Jenny avled på Lundgården 1949.

Torpet Delen var ett arrendetorp i Sporsjö by. Arrendet hade en avtalstid av 49 år.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6293030 E 574719
RT90 X 6294326 Y 1525521
WGS84 dec 56,775207° 16,222666°
WGS84 g/m 56° 46,5124′ 16° 13,3600′
WGS84 g/m/s 56° 46′ 30,75″ 16° 13′ 21,60″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se