186 Byrumstorp

På den här platsen var alla båtsmanstorpen förlagda som tillhörde Svartingstorp, Björnö, och Byrum, utom fördubbling nr 52 Nyckel, som hade sitt torpställe på Svatingstorps ägor.

På Byrumstorp låg ordinarie nr 53 Svartlåck, fördubbling nr 53 Hvitlåck och fördubbling nr 50 Åby samt fördubbling nr 63 Kruslock åren 1683–1718, då detta torp flyttades till Ljungnäs i Ryssby.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

165 Båtsmanstorp Hvitqvist

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

164 Båtsmanstorp Spelare

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

163 Båtsmanstorp Låås

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

162 Båtsmanstorp Hvit

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

107 Båtsman Rostock

By: Vångerslät

Rostock, byns sista båtsman bodde här. Detta har således varit ett båtsmanstorp som numera ligger under gården Mossens ägor. I huset på nr 89 fanns en broder till denne Rostock.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295846 E 578313
RT90 X 6297100 Y 1529149
WGS84 dec 56,799902° 16,282318°
WGS84 g/m 56° 47,9941′ 16° 16,9391′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 59,65″ 16° 16′ 56,34″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

76 Båtsmanstorpet Brinken

By: Tokebo

Några kilometer nordväst om Örntorp gick Bäckebovägen förr i tiden över en hög backe som kallades Brinkebacken. Ett stycke från backen inne i skogen låg ett båtsmanstorp som också var en liten krog och kallades Brinken.

År 1683 omtalas Olof Persson Holm boende på Tokebo krog.

I början av 1700-talet bodde kronobåtsmannen Daniel Nilsson på torpet. Vid julhelgen 1702 kom han drucken till frälsebonden Nils Nilsson i Åby by. Efter slagsmål, dels med Nils Nilsson, dels med Nils hustru, dömdes båtsmannen Daniel Nilsson att böta 55 mark. Eftersom han var båtsman fick han böterna omvandlade till kroppsplikt.

Från 1719 fram till 1740-talet bodde båtsmannen Olof Olufsson Sachtmodig på Brinken. Född 1697 i Ryssby församling och antagen i tjänst år 1719. Han var fördubblingsbåtsman med nr 60 och ersättare för båtsman Flygare i Ryssby församling. Hustrun hette Annica Trulsdotter. De fick 7 barn som föddes på torpet.

Källa Norra Möre dombok. Åby Räkenskapsbok. Åby födelsebok samt Båtsmansrullar. 


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6297036 E 572976
RT90 X 6298353 Y 1523824
WGS84 dec 56,811458° 16,195284°
WGS84 g/m 56° 48,6875′ 16° 11,7170′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 41,25″ 16° 11′ 43,02″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

63 Båtsmanstorp

By: Gelebo

Enligt äldsta Generalmöntrings Rulla, för Smålands Compani, fanns sedan slutet av 1700-talet båtsman nr. 40 Dragg i Gelebo.

Vid ett enstaka tillfälle finner vi även båtsmansnamnet Stormodig i denna by.

Den siste båtsmannen på torpet var Fridolf Carlsson/Dragg. Fridolf var född i Kalmar den 15 oktober 1857 och antogs som båtsman 1877. Han vigdes med torparedottern Emma Kristina Andersdotter från Nickebo 1881. Fridolf avled endast 33 år gammal 1890. Troligen antogs ingen båtsman därefter, ty familjen fick bo kvar till 1892 då Emma vigdes med en jordägande änkeman från Nickebo och flyttade dit med de fem barnen. Torpet övertogs sedan av ”civil” brukare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299354 E 571466
RT90 X 6300690 Y 1522341
WGS84 dec 56,832518° 16,171209°
WGS84 g/m 56° 49,9511′ 16° 10,2725′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 57,06″ 16° 10′ 16,35″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

6 Båtsmanstorp

By: Bäck

Under 1800-talet hade alla Bäcks båtsmän namnet: Nummer 42 Fyrknopp

I detta båtsmanstorp har följande båtsmän bott:
Carl Persson antogs 1798
lsak Karlsson antogs 1827
Peter Lorens Petersson antogs 1848
Anders P. Andersson antogs 1863
Anders blev änkling 1886 och gifte om sig 1887. Flyttade till Förlösa 1893.
Petter Johan Johansson antogs 1873
Hans hustru hette Kristina Johansdotter och de hade fyra barn. Petter avskedades 1889. 

Torpet revs omkring 1915. Under någon kortare period arrenderades torpet ut till ”civil” brukare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299305 E 569327
RT90 X 6300666 Y 1520201
WGS84 dec 56,832400° 16,136151°
WGS84 g/m 56° 49,9440′ 16° 8,1691′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,64″ 16° 8′ 10,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

4 Koppartorps båtsmanstorp

By: Koppartorp

I de äldsta handlingarna finner vi tjänstgörande båtsmän här, redan på 1600-talet. Till den här båtsmansroten hörde även Bänkaryd, Bäckstorp,  Knöppletorp  och Skubbetorp.

Båtsman Stille flyttade stugan till Alebolyckan i Bäckebo socken 1803, men flyttade tillbaka den till Koppartorp efter några år. 1812 dömdes Stille för mord och mordbrand och blev avrättad.

I mitten på 1800-talet blev dåvarande båtsmannen avskedad för stöld.

Siste båtsman på torpet var Johannes Hellman 1864–1897, som med hustrun Vendla hade sju barn. De två äldsta, tvillingarna Carl och Uno, reste 1891 till Amerika, 17 år gamla.

Läsa vidare om Koppartorps båtsmän kan vi göra på Prästgårdsmagasinet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300219 E 568003
RT90 X 6301596 Y 1518887
WGS84 dec 56,840806° 16,114695°
WGS84 g/m 56° 50,4484′ 16° 6,8817′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 26,90″ 16° 6′ 52,90″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se