Gelebo

Socknens högsta punkter ligger i Gelebo och i Knarrebo, 75 meter över havet. På åsen har det stått två väderkvarnar. I byn har det också funnits en smedja, ett par linbastur, en varggrop, samt en marknadsplats.

Det har även utvunnits salpeter i Gelebo. I ett salpetersjuderi fick man fram salpeter ur kvävehaltig jord, främst jord under ladugårdar. Djurens urin innehåller salpeter. Salpeter användes vid tillverkninga av krut.Under Gustav Vasas tid var bönderna skyldiga att leverera "salpeterjord" till sjuderierna.

Den 10 maj år 1900 brann alla gårdar utom en ner. Då gjordes ett laga skifte som präglar byn än idag.
Källa: Boken om Åby