Gransmåla

I Boken om Åby berättas det om stenhuggare Emil Olander som år 1913 köpte Gransmåla tillsammans med sin hustru Edit. Emil utförde tillsammans med sin far många stenarbeten i Kalmartrakten. Brovalven vid Brogårdskvarn i Ryssby och Oxhagsbron på Björnö är några. Även husgrunderna till Högalids folkhögskola och Läckeby "hotell" har Olanders utfört. De grävde också och lade den djupa brunnen vid vid Läckeby bryggeri 1927 och stengångarna i Svartingstorps ladugård.
Källa: Boken om Åby