Källor

Åby hembygdsförenings arkiv

Många muntliga källor

”Boken om Åby” Åby hembygdsförening 1988

”Här växte Läckeby fram” Åby hembygdsförening

I vissa texter anges källan.