Karlstorp

I Karlstorp har fynd gjorts från stenåldern, exempelvis flera stenyxor i olika utföranden, bland annat trindyxor och hålyxor.

Under Kalmarkriget 1611-13 brändes Karlstorp ner av danskarna. Det tycks som att förhållandena efter kriget var så svåra att man under 45 års tid inte orkade bygga upp gårdarna igen.

Karlstorp är en by där fogdevälde härskade i långa tider. Fogdarna hade oinskränkt makt över människor som skulle leva av vad jorden gav och samtidigt betala ränta till dessa herrar som fått gårdarna i förläning av staten. I Karlstorp har två människor blivit ihjälslagna av fogdarna, men även fogdar har mist sitt liv i byn efter sin hänsynslösa framfart.
Källa: Boken om Åby