Knarrebo

Den högsta punkten i Åby socken, 75 meter över havet, finns i Knarrebo och i Gelebo. Byarna ligger på åsen som löper från Ryssby i nordvästlig riktning mot Bäckebo.

Snärjebäcken utgör gräns mot Ryssby socken och har varit av stor betydelse. Det har bedrivits kräftfiske i bäcken och det har legat en kvarn här.

Liksom övriga delar av Åby socken drabbades Knarrebo av danskarnas härjningar under Kalmarkriget 1611-1613. Det berättas bland annat om Anders som blev "sittande utfattig på bränd tomt".

Omkring 1710 tyder vissa uppgiter om att Knarrebo var en öde by, kanske ett resultat av pestens härjningar.
Källa: Boken om Åby