Norra Förlösa

Norra Förlösa är en av de äldre byarna i socknen. Tre av fyra hemman i byn hade varit frälse under Stäfvlö sedan medeltiden.

Vid enskiftet 1831 krävde greve Posse på Stävlö att ägorna skulle ligga tillsammans i ett markområde med gräns mot Stävlö och helst med raka linjer. Hägnsträckan blev mindre då. Vägen mellan Melby och Läckeby anlades vid denna tid och är rak med två räta krökar.

En väderkvarn är markerad på en äldre karta.
Källa: Boken om Åby