Örntorp

I listan över inventerade husgrunder finns namn på flera platser i Fröstingstorp men ingen ytterligare information om dem. Namnen är "Grindhagen" och "Stubbhagen". Vi tar gärna emot information om dessa platser, info@gamlaaby.se.

Karta Vångerslät-Örntorp

Karta Vångerslät-Örntorp